Enquête over het ambt van predikant

Een predikant: wie is dat nu eigenlijk? Een man of vrouw met bijzondere gaven? Iemand die leidinggeeft aan een groep vrijwilligers in de kerk? Iemand strak in het pak op de kansel of juist casual op een podium? Een enthousiast spreker, een troostende pastor of een stille kracht – of allemaal? De meeste mensen hebben wel een mening over hun predikant – maar staan we ook stil bij wat dat ambt eigenlijk inhoudt?

De Landelijke Vergadering/Generale Synode heeft opdracht gegeven aan de Theologische Universiteit Kampen om de ambtsvisie te doordenken samen met de kerken. Met deze opdracht is een werkgroep Ambt ingesteld, bestaande uit Hans Schaeffer, Bernd Vinke, Leon ten Broeke en Avelien Haan. De werkgroep gaat eerst op zoek naar wat gemeenteleden en predikanten zelf zeggen over wat het ambt van predikant inhoudt. Daarvoor is een enquête opgesteld, die alle gemeenteleden kunnen invullen. Ook gaat de werkgroep in gesprek met groepen predikanten. Als de eerste gegevens binnen zijn, volgt een aantal groepsgesprekken in gemeenten.

We willen u vragen om de enquête over het ambt van predikant in te vullen via deze link. Het invullen duurt ongeveer 10-15 minuten en u kunt de enquête invullen tot eind juni. U krijgt vragen over wat u verstaat onder ambt, het beroep van de predikant en wat u van een predikant verwacht. We vragen ook naar kenmerken van uw gemeente en u als invuller.

De resultaten vormen de basis voor groepsgesprekken in een aantal gemeenten en een advies aan de volgende synode over de ambtsvisie, de bijbehorende regelingen en de opleiding voor het predikants ambt. Wilt u graag meedenken over de enquête over het ambt van predikant? Dat kan, u kunt ons bereiken op: werkgroepambt@gmail.com.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?