Eerherstel voor twee oud-docenten

Twee oud-docenten van de Theologische Universiteit, die in 1967 zijn ontslagen vanwege het kerkelijk conflict uit die tijd, zijn door de synode van het Gereformeerde Kerken in ere hersteld. Het gaat om drs. Buwalda en dr. Mulder, docenten Oude Talen. Biografische schetsen zijn via de links onderaan deze pagina te lezen. Zij weigerden mee te werken aan besluiten die een scheur zouden brengen in de gemeenschap van de toenmalige Hogeschool. In 2017 heeft de Universiteit spijt betuigd over deze besluiten. Het was de synode van destijds die het ontslag sanctioneerde. De synode heeft hierover op 7 maart spijt betuigd en postuum eerherstel gegeven aan de twee ‘lectoren’ in aanwezigheid van familieleden. De TU is blij met deze uitspraken en zal aan dit eerherstel vorm geven door de families uit te nodigen voor een ontmoeting met de universiteitsgemeenschap. Hier zijn de woorden van onze rector aan de vertegenwoordigers van families Mulder en familie Buwalda te lezen.

Biografische schets Douwe Jan Buwalda

Biografische schets Heine Melle Mulder

Goedendag, waar ben je naar op zoek?