Eerherstel voor oud-hoogleraren

De Generale Synode van de GkV heeft postuum eerherstel gegeven aan onze oud-hoogleraren H.J. Jager en C. Veenhof. De TU neemt hier met blijdschap kennis van. In 1969 heeft de synode van Hoogeveen tijdens het kerkelijk conflict dat toen speelde beide hoogleraren hun emeritaatsrechten ontnomen, waardoor zij geen stem meer hadden in de senaat van de toenmalige Theologische Hogeschool. Deze maatregelen tastten hun kerkelijke en confessionele integriteit aan en hebben veel pijn veroorzaakt. Over dat handelen van de synode destijds hebben de kerken nu spijt betuigd in aanwezigheid van familieleden. Daarmee is recht gedaan en verzoening gebracht, waar de families Veenhof en Jager lang op hebben gewacht. In 1998 heeft de TU beide hoogleraren gerehabiliteerd door hun hoogleraarsportretten te plaatsen in de senaatskamer. In 2017 heeft de TU spijt betuigd voor het ‘attestenbesluit’ uit 1967, waardoor dertien studenten onvrijwillig gedwongen werd hun studie elders voort te zetten.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?