Dr. Hans Schaeffer benoemd tot hoogleraar Praktische Theologie

Het College van Bestuur van de Theologische Universiteit Kampen benoemt dr. J.H.F. (Hans) Schaeffer tot gewoon hoogleraar op de leerstoel Praktische Theologie met bijzondere aandacht voor praktische ecclesiologie (gemeenteopbouw) en liturgiek.

Het College van Bestuur van de Theologische Universiteit Kampen benoemd dr. J.H.F. (Hans) Schaeffer tot gewoon hoogleraar op de leerstoel Praktische Theologie met bijzondere aandacht voor praktische ecclesiologie (gemeenteopbouw) en liturgiek. Met ingang van 1 januari 2019 volgt hij prof. dr. C.J. de Ruijter op, die in 2014 met emeritaat ging. Met het oog op diens opvolging werd dr. Schaeffer in 2014 reeds door de Generale Synode benoemd tot universitair (hoofd)docent Praktische Theologie. De afgelopen jaren heeft hij zich sterk gemaakt voor een praktische theologie die aansluit op de actuele praktijken en behoeften in de kerken en kerkelijke werkvelden – onder meer via het Praktijkcentrum voor dienstverlening aan de kerken. Praktische theologie is een vakgebied dat de laatste jaren in de opleiding van predikanten en in de kerken aan belangstelling wint. “Kerken maken de laatste decennia roerige tijden mee.

Verder ontwikkelen

Er zijn allerlei nieuwe vormen en soorten van kerk ontstaan. Praktische theologie is belangrijk om tot verantwoorde keuzes en een professioneel repertoire aan vaardigheden, attitudes en kennisinhouden te komen. De complexiteit en diversiteit van kerkelijke situaties vragen om toegewijde en professionele voorgangers. Degelijk praktijkonderzoek en relevante theorievorming kunnen daarbij een waardevolle rol spelen. Daarvoor wil ik mij de komende tijd van harte inzetten!” Empirisch onderzoek naar praktijken en vormen van kerk-zijn en de rol van liturgie en erediensten hebben de speciale belangstelling van dr. Schaeffer. “Het verder ontwikkelen van de praktische theologie zie ik als een mooie en diep spiritueel geladen taak: hoe geven we in onze tijd het kerk-zijn vorm? Welke duurzame praktijken van kerk-zijn zijn zinvol en passend bij wat we weten en belijden over God? Ik zoek vooral naar de rol en inhoud van kerkdiensten in dat kerk-zijn. Vanouds is de liturgie een kernpraktijk van christelijk leven. In die ruimte van de liturgie is aan de ene kant voor veel mensen een plek om tot rust te komen, en de ontmoeting met God te beleven. Aan de andere kant is liturgie ook een zaak waarin juist de onderlinge verschillen tastbaar worden. Is liturgie werkelijk zo belangrijk voor ons kerk-zijn en geloof? Waarom dan wel of niet? Op zulke vragen wil ik mijn onderzoek en onderwijs de komende jaren richten.”

Createdness and Ethics

Dr. Schaeffer studeerde Theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen en aan de Theologische Fakultät Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Duitsland). In 2006 promoveerde hij in Kampen op het proefschrift Createdness and Ethics. The Doctrine of Creation and Theological Ethics in the Theology of Colin E. Gunton and Oswald Bayer (Berlin/New York: Walter de Gruyter). Van 2003-2011 was hij als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Wageningen. Sinds 2011 is hij als onderzoeker en universitair (hoofd)docent werkzaam aan de TU Kampen en tevens als hoofdonderzoeker en waarnemend directeur aan het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken (www.praktijkcentrum.org). De inauguratie zal 28 juni 2019 plaatsvinden.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?