David Onnekink aangesteld als bijzonder hoogleraar

David Onnekink is per 1 januari 2024 aangesteld als bijzonder hoogleraar op de Martine Vonk Leerstoel voor Christelijk Ecologisch Denken. Dr. Martine Vonk (1974-2019) zette zich in voor christelijk ecologisch denken en handelen en de Martine Vonkstichting wil voortbouwen op haar gedachtengoed, zodat zorgdragen voor de schepping vanzelfsprekend wordt voor christenen. Hiertoe werkt de stichting samen met de Theologische Universiteit Utrecht, waar al een minor Ecologische Theologie wordt verzorgd.

Doel van de nieuwe leerstoel is de bestudering, ontwikkeling en stimulering van christelijk ecologisch denken. Het betreft een aanstelling van 0,6 fte voor een periode van vijf jaar. De leerstoel gaat uit van de Martine Vonkstichting en wordt gevestigd aan de Theologische Universiteit Utrecht. De leerstoel wordt ingebed in het onderwijs- en onderzoeksprogramma van de universiteit. Zeker in Nederland staat de ecologische theologie nog in de kinderschoenen en heeft als discipline een impuls nodig. Daarnaast hebben kerken, scholen en maatschappelijke organisaties behoefte aan een grondige doordenking van de relatie tussen God, mens en schepping.

Protestantisme en ecologie

David Onnekink (1971) is historicus en als universitair hoofddocent en onderwijsdirecteur verbonden aan het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Zijn huidige onderzoek richt zich op de relatie tussen protestantisme en ecologie. Hij interesseert zich met name voor de geschiedenis en actualiteit van zending en ecologie vanaf de Reformatie tot nu. Er staan diverse publieks- en conferentielezingen, publicaties en onderzoeken over zending en ecologie op zijn naam en hij heeft ervaring in onderwijs op alle niveaus. Hij is visiting professor geweest in Edinburgh, Los Angeles, Williamsburg (Virginia) en Tokyo. In 2022 was hij docent van het jaar bij de Universiteit Utrecht.

“De Theologische Universiteit Utrecht is blij met deze benoeming omdat we met David Onnekink een buitengewoon begaafde onderzoeker en docent in huis krijgen. Onnekink kan vanuit zijn opgebouwde expertise een belangrijke bijdrage leveren aan de invulling van deze leerstoel. Mooie bijkomstigheid is dat hij verbonden is aan de Universiteit Utrecht, dat past goed bij onze visie om in de Utrechtse context samen te werken” aldus Pim Boven, voorzitter van het College van Bestuur.

Ook de Martine Vonkstichting is enthousiast over de benoeming. Voorzitter Theanne Boer: “David Onnekink verdiept zich al langere tijd in de houding van christenen ten opzichte van de natuur, zowel in Nederland als in zendings- en ontwikkelingswerk. Hij combineert zijn historische kennis met actueel onderzoek naar de duurzaamheid van kerken en christelijke organisaties. Samen met theologen van de Theologische Universiteit gaat Onnekink aan de slag met het verder doordenken van vraagstukken op het snijvlak van ecologie, klimaatrechtvaardigheid en theologie. Daarmee kan de Martine Vonkleerstoel bijdragen aan het maatschappelijk en wetenschappelijk debat en aan het inhoudelijke gesprek in de kerken over dit urgente thema.”

Westerse omgang met de schepping

Dr. David Onnekink: “Veel christenen maken zich zorgen over klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. De christelijke cultuur en geschiedenis bieden tal van verhalen, beelden en attitudes die nodig zijn om de Westerse omgang met de schepping te begrijpen. Mijn huidige onderzoek richt zich op zendings- en diaconale organisaties van de vroegmoderne tijd tot nu: zij speelden een belangrijke rol in het nadenken over natuur en klimaat in de landen waar zij werkzaam waren en nog steeds zijn. Dit sluit aan bij het gedachtengoed van Martine Vonk, die benadrukte dat Nederland verbonden is met de natuur wereldwijd en mensen in het globale Zuiden. De Theologische Universiteit Utrecht is een fantastische omgeving om dit te onderzoeken vanwege haar expertise op het gebied van kerkgeschiedenis, systematische theologie en missiologie. Met de Martine Vonk Stichting zoek ik naar de samenwerking met kerken, scholen en maatschappelijke organisaties in Nederland.”

Goedendag, waar ben je naar op zoek?