Benoemingen drs. Pim Boven en Prof. Dr. George Harinck tot College van Bestuur

Met ingang van 1 januari 2023 wordt drs. Pim Boven de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Hij was sinds 2019 lid van het College van Bestuur.  Prof.dr. George Harinck, hoogleraar geschiedenis van het Nederlands Protestantisme, wordt per die datum de volgende rector van de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht en lid van het College van Bestuur. Harinck volgt aan het eind van het jaar prof. dr. Roel Kuiper op, die het voorzitterschap van het College van Bestuur en het rectoraat dan 7,5 jaar heeft vervuld. Kuiper zal als hoogleraar verbonden blijven aan de Universiteit op de leerstoel Identiteit en Onderwijs.

Dat heeft de Raad van Toezicht van de Theologische Universiteit laten weten. Jan Westert, voorzitter van de RvT: “De Raad van Toezicht is blij deze benoeming te kunnen melden. Met de heer Boven hebben we een uitstekend bestuurder in huis, die de Theologische Universiteit bekwaam weet te leiden en de opgaven kent om de universiteit toekomstbestendig te organiseren. Voor prof. Harinck geldt dat hij zijn sporen als academicus heeft verdiend. Hij beschikt over een breed netwerk om de Theologische Universiteit academisch te positioneren op de nieuwe locatie in Utrecht. Eigenheid van gereformeerde theologie, zelfstandigheid en samenwerken zijn strategische kernthema’s voor het nieuwe college van bestuur. Ook versterking en vernieuwing van de band met de kerken vormen een uitdaging voor de toekomst.”

Prof. Harinck werkt sinds 2003 als hoogleraar aan de Theologische Universiteit en is sinds 1997 directeur van het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken. Hij is lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Amersfoort-Centrum. Drs. Pim Boven is sinds 2019 lid van het College van Bestuur. Hij is lid van de interkerkelijke samenwerkingsgemeente Kruispunt in Vathorst.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?