Benoeming Leon van den Broeke tot hoogleraar

Het College van bestuur van de Theologische Universiteit Kampen heeft per 1 februari 2021 dr. Leon van den Broeke benoemd tot buitengewoon hoogleraar Rechtstheologie en kerkrecht. Van den Broeke is sinds 2016 verbonden aan de TU als universitair hoofddocent en als directeur van het Deddens Kerkrecht Centrum. Het hoogleraarschap omvat 0,4 fte. Daarnaast is hij parttime verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit.

Het CvB is blij met de benoeming. Rector Roel Kuiper: ‘Kerkrecht is een vaste discipline aan een theologische universiteit en in de opleiding tot predikant. Met deze benoeming wordt wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op hoog niveau mogelijk gemaakt. Tegelijkertijd hebben we nadrukkelijk een verbreding op het oog. Het gaat om een theologische benadering van rechtsvragen in de context van religie en samenleving, zoals in de leeropdracht is aangegeven. Leon van den Broeke is iemand die dit bij uitstek kan.’

Leon van den Broeke: ‘Ik ben verheugd over de benoeming en over het in mij gestelde vertrouwen. Door zowel de academische als de kerkelijke gemeenschap. De benoeming stelt me nog beter in staat me in onderwijs, onderzoek en advisering te concentreren op rechtstheologische en kerkrechtelijke vraagstukken van geloofsgemeenschappen, maatschappelijke en politieke organisaties. Daarbij denk ik aan kwesties rond godsdienstvrijheid en de beperkingen daarvan. Maar ook aan de organisatie van kerken, religie en mensenrechten, vraagstukken rond recht en rechtvaardigheid, conflict en conflicthantering’.

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt stemde in juni 2020 in met de vestiging van deze buitengewone leerstoel. De vorige hoogleraar die kerkrecht in zijn leeropdracht had, prof.dr. M. te Velde, ging in 2015 met emeritaat.

Leon van den Broeke

Goedendag, waar ben je naar op zoek?