Benoeming Berdine van den Toren

Berdine van den Toren-Lekkerkerker is voor twee dagen in de week benoemd als onderzoeker en universitair docent (UD) aan de Theologische Universiteit Utrecht. De benoeming zal ingaan op 1 februari 2024.

De onderzoeksplaats richt zich op zending en zendingsrelaties van de kerk wereldwijd.

Met dit onderzoek voorziet van den Toren-Lekkerkerker bestaande visies en beleid voor zending van een gedegen missiologische reflectie, die bruikbaar is voor de missionaire praktijk van kerken en organisaties. Het onderzoek wordt gedaan vanuit het besef dat de onderlinge verbondenheid en samenwerkingsverbanden binnen de kerk wereldwijd bestaan. Binnen de structurele kaders van de historische en de huidige werkelijkheid, waarin zowel onderlinge steun en inspiratie als ongelijkheid en dominantie een rol spelen, zoeken we in dit onderzoek naar de ervaring van de relaties en samenwerkingsverbanden in zending. Zo hopen we zicht te krijgen op de verschillende dimensies van die relaties, de barrières die deze relaties bemoeilijken of zelfs onvruchtbaar maken en mogelijkheden te ontdekken voor een vernieuwde visie- en beleidsvorming, alsook vernieuwde praktijken.

Nederlandse Zendingsraad

Berdine van den Toren-Lekkerkerker is directeur bij de Nederlandse Zendingsraad (NZR). Dit  is een netwerk waar kerken en zendingsorganisaties vanuit de breedte en diversiteit van Christelijk Nederland, elkaar ontmoeten, bevragen en uitdagen, verbonden door het evangelie van Jezus Christus en in voortdurende dialoog met de wereld.

“De Theologische Universiteit Utrecht is ontzettend blij met de benoeming van Berdine van der Toren omdat ze op betrokken wijze bijdraagt aan een verdere bezinning op missionaire activiteiten en relaties van kerken. Ze brengt veel internationale ervaring mee en heeft een hart voor studenten” aldus Pim Boven voorzitter van het College van Bestuur.

“Voor de NZR is dit een mooie en belangrijke stap waardoor het nadenken over zending en de praktijk van zending niet alleen in netwerkbijeenkomsten plaatsvindt maar ook aan de academie, waardoor het aan diepgang kan winnen. De reflectie op de missionaire praxis in de huidige tijd wordt door deze stap steviger.” aldus Willem van ’t Spijker, voorzitter van het bestuur van de NZR.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?