Doneren

De Theologische Universiteit Utrecht is de toonaangevende instelling voor gereformeerde theologie in hedendaagse context in West-Europa. We zijn in Nederland de grootste speler als het gaat om nascholing en permanente educatie van predikanten. We werken met een jaarbegroting van 4,5 miljoen euro. De TU Utrecht krijgt een gedeeltelijke bekostiging vanuit het Rijk (30%), een gedeeltelijke bekostiging vanuit de kerk (40%) en een deel uit activiteiten en giften (30%). Daarom vragen we u een bedrag te doneren, ten bate van ons onderwijs en onderzoek.

U kunt uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer: ABN-AMRO Kampen, IBAN NL37ABNA0416799000 t.n.v. de Theologische Universiteit, eventueel onder vermelding van het project wat u wilt steunen. De universiteit is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn daarom aftrekbaar voor de belasting.

Aan de universiteiten ligt altijd een aantal projecten te wachten die vanwege de kosten nu nog niet of gedeeltelijk uitgevoerd kunnen worden. Ze dragen in belangrijke mate bij aan de beoefening van gereformeerde theologie en het eigentijds vormgeven van onderwijs en onderzoek. We vragen u daarom een gift te doneren. Onze dank is groot!

Heeft u een vraag of opmerking over doneren aan de Theologische Universiteit Utrecht? Neem dan contact op via info@tuu.nl.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling logo doneren pagina

Goedendag, waar ben je naar op zoek?