Utrechts uur over Utrechts straatpastoraat

Datum
27 maart 2023

Utrechtse Uren 6

Utrechts straatpastoraat

Theologische Universiteit

Plompetorengracht 3

Utrecht

Aanvang 20.00 uur

27 maart 2023

In de ‘week van het geld’ is er aandacht voor mensen in armoede en staan we vooral stil bij mensen die we in Utrecht dagelijks op straat tegen kunnen komen, de mensen die dakloos zijn. Straatpastoraat Utrecht trekt sinds 2004 op met mensen die dak- en/of thuisloos zijn: bij de wekelijkse inloop en bij de maandelijkse maaltijden en maandelijkse vieringen, we zien hen op straat, bij Herstart (inloop en opvang voor mensen die dakloos zijn), in een hostel – en we luisteren naar hun verhalen, die een bont palet vormen. Op 27 maart om 20 uur spreekt Peter Strating over het probleem van armoede en de Utrechtse straatpastor Wieke de Wolff over haar ervaringen.

Luisteren naar verhalen

Als je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt, hoe ziet je leven er dan uit? En als je wel ergens verblijft, maar je je daar niet thuis voelt? Straatpastoraat Utrecht trekt sinds 2004 op met mensen die dak- en/of thuisloos zijn: bij de wekelijkse inloop en bij de maandelijkse maaltijden en maandelijkse vieringen, op straat, bij Herstart (inloop en opvang voor mensen die dakloos zijn), in een hostel – om te luisteren naar hun verhalen, die een bont palet vormen. Opgroeien in een onveilige thuissituatie. Psychische problemen. Je heil zoeken in verdovende middelen. Je werk verliezen en op straat belanden. Gevlucht zijn en geen vluchtelingenstatus krijgen. Elk mens heeft zijn/haar eigen verhaal. Soms neemt het leven een wending ten goede: afkicken en clean blijven. Een vluchtelingenstatus en daarmee rechten krijgen. Vaak ook niet. Wat blijft is het elkaar nabij blijven, in het vertrouwen dat we de weg niet alleen hoeven te gaan. Op hoop van zegen. En zo ontstaat er gaandeweg een soort gemeenschap waar vrienden en vriendinnen die we kennen van de straat zich welkom kunnen weten. Eén van onze vriendinnen formuleert het zo: ‘voor mij betekent dit (de maandelijkse maaltijd) vriendschap, mensen die mij nemen zoals ik ben, en mij accepteren.’ Een andere vriendin zegt: ‘Jullie zijn mijn kerk’. Weer een ander noteerde rond het woord ‘samen’ de woorden steun, liefde, erbij horen, samenzijn.

Wieke de Wolff is sinds 2004 een van de straatpastores in Utrecht en Peter Strating is predikant in de Havenkerk in Den Haag en docent pastoraat en diaconaat aan de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht.

Na afloop is er een receptie.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk, maar u dient zich wel aan te melden via onderstaand formulier:

Geen velden gevonden.
Goedendag, waar ben je naar op zoek?