Symposium: mens worden

Datum
15 oktober 2021

Theologie en pedagogiek zijn diepgaand met elkaar verbonden. Maar waarom? En hoe? Daarover gaat het pas verschenen boek Mens worden. Op 15 oktober gaan we hierover met elkaar in gesprek. 

Het hedendaagse onderwijs voelt de druk van een cultuur van meetbaarheid, de drang naar beheersing en de gerichtheid op output. De existentiële stem van de pedagogiek is hard nodig om erop te wijzen waar onderwijs werkelijk om draait.

Hier raakt de inzet van de pedagogiek aan de christelijk-theologische traditie. Deze verwantschap verkennen en vruchtbaar maken: daarvan wil het boek Mens worden een eerste proeve zijn.

Laten we er samen verder over denken op 15 oktober! Met onderwijsprofessionals, academici en een ieder die de verbinding van het theologische en het pedagogische na aan het hart ligt. Aanmelden via https://www.weetwatjegelooft.nl/seminars/mensworden/ 

Aan Mens worden werken mee: Wolter Huttinga, Hans van Crombrugge, Erik Borgman, Roel Kuiper, Tirza van Laar, Pieter Vos, Bram de Muynck, Fieke Bijnagte, Hans Bakker en Ronelle Sonnenberg. Het boek is via deze link te bestellen.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?