Symposium: ‘De politicus als gevierd schrijver’

Datum
20 juni 2023

De politicus als gevierd schrijver, Van Groen van Prinsterer tot Pim Fortuyn, 18302002

Schrijvende politici in Nederland
In Nederland staan enkele politici bekend als gevierd schrijver; denk aan Groen van Prinsterer, Van Thijn, Terlouw en Fortuyn. Deze conferentie, over de schrijvende politicus, beoogt zicht te krijgen op de bredere Nederlandse traditie waartoe  zij behoorden. Is er een traditie van schrijvende politici die politiek munt sloegen uit hun schrijverschap?

Op welke wijze verbonden zij hun pennenvruchten aan hun politieke loopbaan? Welke literaire en historische factoren droegen bij aan zo’n wisselwerking tussen publicatie en politiek en onder welke omstandigheden verdwijnen schrijvende politici naar de achtergrond? En kan de geschiedenis van de schrijvende politicus inzicht bieden in de verhouding tussen politiek en inhoud?

Op deze pagina is meer te lezen over de conferentie ‘De politicus als gevierd schrijver’. Aanmelden kan via het formulier hieronder.

Programma

I.

09.45-10.00 Welkom – opening door Coen Brummer

10.00-10.30 Henriët Graafland, ‘Waarom schrijven Nederlandse politici boeken?’

10.30-11.00 Dirk Alkemade, ‘Pieter Vreede en schrijvende politici rond 1800’

11.00-11.15 Pauze

II.

11.15-11.45 Gertjan Schutte, ‘Groen van Prinsterer en de critici die hem faam bezorgden’

11.45-12.15 Matthijs van der Stoep, ‘De Standaard en Kuypers opbouw van een politieke beweging’

12.15-13.15 Lunch

III.

13.15-14.15 Keynote lezing door Remieg Aerts: ‘Machtwoorden. Over de betekenis van schrijven voor de politiek’

14.15-14.45 Boris van Haastrecht, ‘Pieter Oud: Publicaties als bron van politieke autoriteit’

14.45-15.00 Pauze

IV.

15.00-15.30 Carla Hoetink, ’Het eigen verleden van zich afschrijven. Voormalig activist-politici vanaf de jaren ‘80’

15.30-16.00 Zahra Runderkamp en Liza Mügge, ‘Hollandse dromen en couscous: autobiografieën van politici met een migratieachtergrond’

16.00-17.00 Afsluiting en borrel

 

Locatie: Plompetorengracht 3, Utrecht

Datum: 20 juni 2023

Organisatie: Gertjan Schutte en Coen Brummer

Geen velden gevonden.
Goedendag, waar ben je naar op zoek?