Roepingenzondag

Datum
26 januari 2020

De jaarlijkse roepingenzondag die de NGP initieert, wordt vanaf nu ook door de TU Kampen omarmd. Dit betekent dat we op de roepingenzondag aandacht willen vragen voor de theologische opleiding in de GKv en de NGK.

Dat kan op meerdere manieren:

  1. voorbede doen voor jongeren die interesse hebben om theologie te gaan studeren of een roeping hebben om predikant te worden; voorbede doen voor de opleiding zelf;
  2. promotiemateriaal verspreiden of in uw kerkblad publiceren; het is een uitnodiging voor de open dagen aan de TU Kampen op 6 feb en 23 april 2020;
  3. het thema roeping in de verkondiging betrekken op de gemeente zelf (suggesties op https://ngk.nl/werkvelden/ngp/).

Tevens hebben we besloten om de roepingenzondag te vervroegen naar eind januari (de 26e), zodat hij eerder in het collegejaar valt.

Wij verzoeken u om op een of andere manier uw medewerking te verlenen aan dit initiatief. Promotiemateriaal is te vinden op: https://tukampen.nl/voor-kerken/

Goedendag, waar ben je naar op zoek?