Roepingenzondag

Datum
31 januari 2021

Jaarlijks initieert de NGP een roepingenzondag, vanaf 2020 samen met de TU Kampen. Graag willen we de aandacht vragen voor ‘roepingen’ in de kerken. Iedereen kan geroepen zijn tot een bepaalde taak. Dat kan wel eens een last zijn maar het kan ook vreugde en voldoening bieden. Iemand kan ook geroepen worden tot het ambt van predikant.

De roepingenzondag wordt van harte aanbevolen door Frans Schippers, voorzitter van de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK):

Wil je wat voor anderen betekenen? Je hebt vast talenten gekregen, die je kunt inzetten in de kerk en Gods Koninkrijk. Neem een moment deze dag om met God na te gaan of je met je talenten op de goede weg bent; wellicht heeft Hij er wel een ander plan mee, dan jij. Wees stil en luister naar Zijn stem. Hij zal je helpen ontdekken waar je op je plek bent, waarvoor je geroepen bent.

en door Melle Oosterhuis Oosterhuis voorzitter van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv):

Je ziet je eigen talenten en die van anderen in de gemeente zomaar over het hoofd.

Daardoor blijven ze zomaar onbenut in kerk en koninkrijk. Dat is in strijd met wat Petrus ons voorhoudt in 1 Pt. 4:10:

‘Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.’  

Een weerkerende roepingenzondag kan stimuleren om gehoor te geven aan deze oproep van Petrus.

Het is goed als er speciaal voor ambtsdragers, predikanten en theologiestudenten in opleiding voorbede plaatsvindt. Ook kan kan er worden gecollecteerd voor de predikantenopleiding en kan de preek op roepingenzondag worden gewijd aan onze roeping in Gods Koninkrijk.

De NGP en de TU Kampen hebben besloten om die steeds op de laatste zondag van januari te houden i.v.m. de studiekeuze die aankomende studenten dan nog kunnen maken. De eerstvolgende roepingenzondag zal dus zijn op zondag 31 januari 2021.

Wij verzoeken predikanten om op die zondag voorbede te doen voor de opleiding van predikanten en voor de roeping van nieuwe studenten. Ook kan er aandacht besteed worden aan het begrip ‘roeping’ binnen de kerkelijke gemeente en kan de collecte bestemd worden voor onze predikantenopleiding.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?