Promotie Yme Horjus

Datum
11 december 2020

11 december 15:00 uur Nieuwe Kerk: Promotie Yme Horjus

Onderwerp:

Elkaar aanspreken. Een onderzoek naar het draagvlak voor tucht in de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. 

Deze studie over het draagvlak van de tucht voltrekt zich op het snijvlak van kerkgeschiedenis, kerkrecht en gemeenteopbouw. Daarnaast zijn ook niet-theologische disciplines bij het onderzoek betrokken. Het betreft een onderzoek naar het functioneren van het ecclesiologisch instrument van het correctieve optreden van de gemeente ten opzichte van haar leden.

Het onderzoek valt in twee hoofddelen uiteen en is hybride van opzet: enerzijds een literatuurstudie naar de vraag welke betekenis de tucht in de Bijbel, de theologie en de traditie heeft gehad, specifiek in de baptisten traditie en naar de vraag of de gemeente ook subject van de tucht kan zijn in plaats van vooral object, waarbij het met name een zaak van het ambt is. De titel van het proefschrift wordt hieruit verklaarbaar: Elkaar aanspreken.

Anderzijds gaat het om een empirisch kwalitatief onderzoek naar beweegredenen, houding en opvattingen van leden van baptistengemeenten binnen de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. Er is bij dit onderzoek de focus gehanteerd van het ‘draagvlak’ voor de tucht dat nagenoeg verdwenen lijkt te zijn. Het woord ‘draagvlak’ is dan ook opgenomen in de subtitel die de aard van het onderzoek nader definieert en kwalificeert.

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van inzichten en het doen van aanbevelingen met betrekking tot het versterken en vergroten van het draagvlak van tucht in baptistengemeenten. De volgende vraagstellingen zijn leidend geweest:

  1. Welke factoren zijn bepalend voor het bestaan van een draagvlak voor de tucht?
  2. Welke rol spelen die factoren in de praktijk van baptistengemeenten?
  3. Hoe kunnen die factoren zodanig worden beïnvloed, dat het draagvlak toeneemt?

Alleen online te volgen via de livestream op het YouTube kanaal ‘NGK Kampen’.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?