Promotie Merijn Wijma

Datum
11 februari 2022

Vrijdag 11 februari 15.00 uur vindt de promotie plaats van Merijn Wijma in de Nieuwe Kerk.

Titel proefschrift:

A Great Multitude One Can Count (Een menigte die men tellen kan)

A Statistical Study on the Spatio-Temporal Development of the Reformed Denominations in the Netherlands Between 1892 and 2015

Samenvatting:

Het gereformeerde kerklandschap heeft in de afgelopen twee eeuwen een grote dynamiek gekend, en is daardoor enorm versnipperd. Er komen kerkverbanden bij en af en toe gaan er twee of meer samen. Allemaal hebben ze te maken met nieuwe leden, van buitenaf, uit een andere kerk, of doordat er binnen de kerk kinderen worden geboren. Aan de andere kant vertrekken er ook veel mensen. Die aantallen worden sinds jaar en dag bijgehouden in de jaarboeken die de meeste kerkverbanden meer dan honderd jaar lang uitbrengen.

In Een menigte die men tellen kan worden die ledentallen beschreven en geanalyseerd. Van acht verschillende gereformeerde kerkverbanden wordt nagegaan hoe hun ledentallen zich hebben ontwikkeld en waar de leden wonen. Die resultaten van die ontwikkelingen worden geanalyseerd en opvallende verschijnselen worden besproken. Wat veroorzaakt groei? Waardoor krimpen kerken? Hoe kan het dat elk kerkverband een vergelijkbare ledentalontwikkeling lijkt door te maken? Wat is de Biblebelt eigenlijk? Wat zijn de verschillen tussen de bevindelijke kerken en andere gereformeerde kerken voor wat betreft groei en ruimtelijke spreiding? Deze en nog meer vragen komen aan bod in het onderzoek van Merijn Wijma.

De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor degenen die een uitnodiging hebben ontvangen.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?