Promotie Koos Tamminga

Datum
25 september 2020

Vrijdag 25-09-2020 15.00 uur promotie Koos Tamminga Eudokiakerk

Receiving the Gifts of Every Member

In het proefschrift Receiving the Gifts of Every Member gaat Koos Tamminga in op de huidige debatten rondom kerkzijn en inclusie door het project Hart van Vathorst in Amersfoort te bestuderen. Inclusie is een term die veel wordt gebruikt en veel kan betekenen, maar niet altijd ten goede komt van de mensen die het aangaat, in dit geval mensen met een verstandelijke beperking. Deze studie probeert het debat niet verder te helpen vanuit een abstracte filosofische of theologische invalshoek, maar kiest er in plaats daarvan voor de ontwikkelingen te volgen van een geloofsgemeenschap die een inclusieve visie formuleerde. Zo wordt duidelijk wat van deze visie terechtkomt in de praktijk en waarin dat ‘inclusieve’ nu eigenlijk schuilt. Deze praktisch-ecclesiologische case study wordt beschreven tegen de achtergrond van een literatuurstudie die de staat van het debat tussen theologen en voorvechters van inclusie in kaart brengt. Er worden zowel praktische lessen getrokken voor kerk en maatschappij met het oog op het komen tot een inclusievere vorm van samenleven als uitdagingen geformuleerd voor verder academisch onderzoek.

I.v.m. Coronamaatregelen is dit  geen openbare bijeenkomst, de promotie is via deze link live te volgen.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?