Promotie Bert-Jan Heusinkveld

Datum
11 juni 2021

11 juni 14.00 uur:  promotie B.J. Heusinkveld, Nieuwe Kerk. Te volgen via het Youtubekanaal van de NGK Kampen.

Dit proefschrift draagt als titel De betere mens en heeft als ondertitel ‘Een medisch-ethisch kader voor mensverbetering vanuit christelijk perspectief’. Het thema van deze studie is mensverbetering, met een focus op functionele lichaamsverbetering.

Op zoek naar geluk en een beter leven lijken een sterker lichaam, een beter gedrag, het bij voorbaat genetisch aanpassen van embryo’s, een beter geheugen en een onlineverbinding tussen ons brein en de computer heel wenselijk. Met behulp van technologie kan de medische wereld ons helpen ons lichaam op te waarderen en te perfectioneren.

Deze dissertatie laat zien dat ons mensbeeld en lichaamsideaal in de loop van de tijd telkens verandert. De auteur beschrijft vanuit christelijk perspectief een beeld van de mens en ontwikkelt een antropologisch concept met het oog op de vraag in hoeverre toepassingen van verbetertechnologieën een aanvaardbare inbreuk betekenen op onze lichamelijkheid als normatief gegeven én of ze positief bijdragen aan ons leven. Vervolgens wordt op basis van de verworven inzichten een medisch-ethisch kader geschetst voor functionele lichaamsverbetering.

Voor een goed zicht op het onderwerp en om verder te komen dan een procedurele ethiek zijn verschillende wetenschappelijke disciplines te hulp geroepen. Deze studie is geen cultuurhistorische vakstudie en ook geen zuiver theologische of filosofische vakstudie. De aard van dit onderzoek is interdisciplinair, gestuurd door de vraagstelling met inhoud vanuit diverse vakgebieden. De inbreng uit deze vakgebieden werd geïntegreerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden.

 

Curriculum vitae

Bert-Jan Heusinkveld (1968) studeerde theologie aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn waar hij in 1991 cum laude slaagde voor zijn kandidaatsexamen. In 1995 rondde hij zijn doctoraalstudie theologie af aan de Theologische Universiteit in Kampen (Oudestraat, ThUK), met als hoofdvak Ethiek. In 1994 kwam hij in contact met de Lindeboomleerstoel aan de Vrije Universiteit in Amsterdam door daar colleges medische ethiek te volgen. Hij ‘verhuisde’ mee met de leerstoel naar de Theologische Universiteit Kampen (Broederweg, TUK), waar deze dissertatie wordt verdedigd.

Inmiddels bekleedt drs. Heusinkveld 25 jaar het ambt van predikant. Van 1996-2002 diende hij de Gereformeerde kerk van Sibculo-Kloosterhaar en sinds 2003 de Gereformeerde kerk van Daarle (PKN). Hij schreef artikelen als ‘Mens in de steigers’ en ‘Homo excelsior. Normatieve grenzen bij de maakbaarheid van het menselijk lichaam’ en leverde bijdragen aan boeken, met name aan ‘Toetsen en begrenzen’, ‘Geboren, niet gemaakt’ en ‘Morgen wordt alles beter’.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?