Promotie Arco den Heijer

Datum
19 maart 2021

19 maart 15:00: Promotie Arco den Heijer

Portraits of Paul’s Performance as Public Messenger in the Book of Acts – Portretten van Paulus’ performance als publieke boodschapper in het Bijbelboek Handelingen

Dit proefschrift bestudeert Lucas’ weergave van het optreden van Paulus in vijf passages uit Handelingen. Daarin houdt hij bijvoorbeeld een redevoering, geneest iemand, of draait zijn toehoorders demonstratief de rug toe. Zo’n optreden heet in het Engels een performance. In de hedendaagse geestes- en menswetenschappen is veel aandacht voor de manier waarop iemand door zo’n performance een boodschap kan overbrengen: niet alleen met zijn woorden, maar met heel zijn optreden. Ook de plaats is van belang: wanneer Paulus in de rechtbank van de Areopagus spreekt, geeft dat zijn woorden een enorm gewicht, omdat deze rechtbank beroemd was om zijn strengheid en rechtvaardigheid.

Een bepaalde wijze van optreden kan lezers van het boek ook herinneren aan andere, iconische personen die op dezelfde manier optraden. Zo’n patroon noem ik een cultureel script. Paulus’ optreden doet bijvoorbeeld denken aan de profeten van het Oude Testament, en ook aan de Griekse filosoof Socrates en de beroemde redenaar Demosthenes.

Door Paulus te beschrijven als een krachtig spreker in het spoor van de profeten, die zijn publiek – waaronder hooggeplaatste Joden, Grieken en Romeinen – met zijn optreden weet te boeien, laat Lucas zien dat het onderwijs van Jezus, dat Paulus leert, geen schadelijk bijgeloof is, zoals Romeinen dachten, en zich ook niet keert tegen het Joodse volk en de Joodse wet, zoals sommige Joden dachten. Lucas heeft met zijn portretten van Paulus’ performance Theofilus en andere lezers heeft willen bemoedigen door negatieve beelden over christenen te weerleggen, beelden die circuleerden in hun Romeins-Joodse sociale netwerk.

Het is i.v.m. Coronamaatregelen geen openbare bijeenkomst. De promotie is via deze link te volgen.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?