Lezing prof. dr. Eduardo Echeverria

Datum
26 november 2019

Veel kerken of een kerk? Voor sommigen is het een probleem, voor anderen niet. In elk geval stelt de verdeeldheid van de kerk ons voor vragen, niet alleen over de eenheid van de kerk, maar ook over de eenheid van de waarheid: scheuren in de kerk veroorzaken ook epistemologische en hermeneutische vragen. We moeten onder ogen zien dat er een diversiteit is aan interpretaties van de Bijbel, aan opvattingen over het evangelie en de christelijke leer. Abraham Kuyper heeft geprobeerd om deze vragen op te lossen in zijn ecclesiologische epistemologie. Hij verdedigde zowel de pluriformiteit van de kerk als de pluriformiteit van ons verstaan van de waarheid. Impliceert dit relativisme?

Prof. dr. Eduardo Echeverria is een rooms-katholieke filosoof en theoloog, die goed bekend is met de Nederlandse neocalvinistische traditie. Vanuit een rooms-katholiek perspectief zal hij met ons zijn reflecties delen over Abraham Kuypers positie. Een interessante middag voor iedereen die geïnteresseerd is in Abraham Kuyper, neocalvinisme, rooms-katholieke theologie, de kerk, epistemologie, hermeneutiek, en de waarheid!De lange versie van zijn paper is online al hier beschikbaar:

Van harte welkom: dinsdag 26 november 2019, vanaf 13.30 in zaal 4 TU Kampen.

 

Goedendag, waar ben je naar op zoek?