Lezing Anna Maria van Schurman

Datum
22 februari 2023

Graag nodigt de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht u uit voor een lezing in de serie Utrechtse Uren, over Anna Maria van Schurman, het Utrechtse wereldwonder.

Dit vijfde Utrechtse Uur vindt plaats op woensdag 22 februari 2023 in het gebouw van de universiteit aan de Plompetorengracht 3 te Utrecht, aanvang 20.00 uur.

Boekpublicatie

De polyglotte, kunstzinnige en eerste Utrechtse studente Anna Maria van Schurman publiceerde in 1652 de derde druk van haar boek de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica. Eerder waren afzonderlijk onder meer haar lofdichten op de Utrechtse Universiteit uit 1636 verschenen en door heel Europa verbreid. Ook de Opuscula belandde o.a. in Zuid-Afrika, Rusland, en in het uiterste noorden van Noorwegen. Hoe was het mogelijk in een tijd waarin het werk van vrouwen nauwelijks gepubliceerd werd? In haar huis Achter de Dom kwamen bezoekers uit heel Europa, maar ook uit Utrecht en van kasteel Amerongen.

Anna Maria van Schurman oogstte veel lof, maar kreeg veel laster over zich heen toen ze in 1669 Utrecht verliet en zich in Amsterdam aansloot bij de labadisten. Deze radicale gelovigen vertrokken kort daarop naar Duitsland, Denemarken en streken neer in het Friese Wieuwerd. Daar vormden ze mede onder haar leiding een bloeiende commune. Door de eeuwen heen hebben veel vrouwen zich door haar laten inspireren. Terecht?

De eerste studente

Dr. Pieta van Beek studeerde Nederlands, Klassieke Talen en Ou Nabye Oosterse Studies en publiceert al decennialang over Anna Maria van Schurman en andere vrouwen. Haar boek De eerste studente: Anna Maria van Schurman (1636) verscheen in 2004 en 2007 bij de Utrechtse uitgever Matrijs, en werd in 2010 in het Engels vertaald en gedigitaliseerd. Jarenlang schreef ze in de Handreiking van de Utrechtse Domkerk over vrouwen en zingeving. In 2019 publiceerde ze samen met Annemarié van Niekerk het vuistdikke My Mother’s Mother’s Mother. South African Women’s Writing from 17th-Century Dutch to Contemporary Afrikaans.

Zie ook: https://www.annamariavanschurman.org/publications

De Utrechtse Uren zijn vrij toegankelijk. U wordt vriendelijk verzocht zich voor 20 februari as. aan te melden (onder vermelding van het aantal personen), via https://tukampen.nl/agenda/domkerk

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de organisator George Harinck via gharinck@tukampen.nl of 0622418836

Goedendag, waar ben je naar op zoek?