Eredoctoraten aan TU Kampen

Datum
6 september 2019
Eredoctoraten TU Kampen voor drs. Henk de Jong en prof.dr. Richard Mouw Ter gelegenheid van de aanstaande Dies Natalis verleent de Theologische Universiteit Kampen twee eredoctoraten. Eredoctoraten worden uitgereikt vanwege bijzondere verdiensten voor wetenschap, kerk, theologie of wereldbeschouwing. Een eredoctoraat zal worden uitgereikt aan drs. Henk de Jong, emeritus-predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerken. De Jong studeerde in Kampen en publiceerde bijna 20 boeken waarin hij belangrijke onderscheidende bijdragen leverde aan  de ontwikkeling van de Bijbelse theologie, zoals hij liet zien in Van Oud naar Nieuw. De ontwikkelingsgang van Oude naar Nieuwe testament (2002). De Jongs invloed en verdiensten voor de Bijbelwetenschappen worden breed erkend, alsook zijn originele bijdragen aan het publieke debat. In Kampen is sinds 2018 de Henk de Jong-leerstoel gevestigd, welke meekwam toen de Nederlands-Gereformeerde Predikantenopleiding naar Kampen verhuisde. Met dit eredoctoraat eert de TU de naamgever van deze leerstoel en daarmee haar eigen alumnus. Het andere eredoctoraat wordt uitgereikt aan prof.dr. Richard Mouw, oud-president van Fuller Theological Seminary. Richard Mouw is vele jaren verbonden geweest aan Calvin College in Michigan en werd in 1985 aangesteld als hoogleraar Christelijke Filosofie en Ethiek aan Fuller. Mouw is een invloedrijk hoogleraar, denker, docent en auteur van vele boeken. Zelf afkomstig uit een Nederlands emigrantenmilieu, leverde hij een grote bijdrage aan de verbreiding van de neocalvinistische denktraditie en wereldbeschouwing in Noord-Amerika en Europa. Daarin ligt een sterke verbinding met de Theologische Universiteit in Kampen, waar hij in 2017 de Herman Bavinck-lezing hield. Richard Mouw wordt geëerd vanwege zijn betekenis voor de wereldwijde verbreiding van de neocalvinistische  theologische en wijsgerige traditie.    De eredoctoraten worden uitgereikt op 6 december aanstaande in Kampen. Op die dag zal er ’s morgens een symposium zijn, gewijd aan het werk van dr. Richard Mouw. Drs. Henk de Jong zal ’s middags de Diesrede uitspreken.
Goedendag, waar ben je naar op zoek?