BEST-conferentie ‘The Nature and Logic of God’s Love’, 10-11 juni 2021 (online)

Datum
10 juni 2021

Alle christenen stemmen in met Bijbelse uitspraken als ‘God is liefde’ (1 Joh. 4,18) en ‘heb uw naaste lief als uzelf’ (Matt. 22,39). Maar wat bedoelt de Bijbel eigenlijk met liefde? Hoe kan de verhouding tussen God en zijn volk ‘liefdevol’ genoemd worden als er een groot verschil tussen God en mens is? Hoe verhoudt Gods liefde zich met zijn soms vernietigende oordeel of zijn voorkeur voor een volk of persoon (verkiezing)? Deze en andere vragen zullen het onderwerp zijn van de academische conferentie ‘The Nature and Logic of God’s Love’, georganiseerd door de onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen.

Drie hoofdsprekers zullen vanuit hun eigen onderzoek hun visie geven op het thema. De hoofdsprekers zijn oudtestamenticus Eric Peels (Theologische Universiteit Apeldoorn), nieuwtestamenticus Ruben Zimmermann (Johannes Gutenberg Universität Mainz) en systematisch theoloog Paul Nimmo (University of Aberdeen). Short-papers van BEST-onderzoekers en andere academici verkennen onderwerpen als ‘de logica van Gods liefde in de theologie van Jesaja’, ‘liefde en lijden in Filippenzen’, ‘uitverkiezing en liefde’ en ‘liefde en het zelf’.

De conferentie zal plaatsvinden op 10 en 11 juni 2021 in een online setting, vanwege het coronavirus. De voertaal van de conferentie is Engels. De kosten voor de conferentie zijn €25,- voor de gehele conferentie en €15,- voor een dag. Inschrijven is mogelijk door een mail te sturen naar registration@tua.nl voor 29 mei 2021. Geef alstublieft in uw mail aan of u beide dagen of een dag de conferentie zult bijwonen. Hieronder is het programma te vinden:

Day 1- Thursday June 10

13.30   Welcome

14.00   Opening by Arnold Huijgen

14.15   Key-note lecture Eric Peels (Theologische Universiteit Apeldoorn)

15.15   Break

15.45   Short-paper session 1

19.00   Short-paper session 2

 

Day 2- Friday June 11

9.00     Opening by Arjan van den Os

9.15     Key-note lecture Ruben Zimmermann (Johannes Gutenberg Universität Mainz)

10.15   Break

10.45   Short-paper session 3

12.00   Lunch

13.00   Short-paper session 4

14.05   Break

14.35   Key-note lecture Paul Nimmo (University of Aberdeen)

15.40   Reflections on the conference by Arnold Huijgen

16.00   Conclusion

Program short-paper sessions

Session 1 (Thursday June 10, 15.45-16.45)

Old Testament Session

Host: Jaap Dekker

Koert van Bekkum (Theologische Universiteit Kampen/Evangelisch Theologische Faculteit Leuven), Divine Preference in Genesis 1-11.

Gert Kwakkel (Theologische Universiteit Kampen/Faculté Jean Calvin Aix-en-Provence), The Covenant of Circumcision (Genesis 17). An Example of Universal Divine Love?

New Testament Session

Host: Michael Mulder

Hans Burger (Theologische Universiteit Kampen), Exclusive love? The Gospel of John, the Pactum Salutis, and the Love of God.

Ganpat Berrevoets, LORD, the one you love is sick” (Joh. 11:3).

Systematic-Theological Session

Host: Dolf te Velde

Arnold Huijgen (Theologische Universiteit Apeldoorn), Passionate and Moving. A Trinitarian Account of God’s Love.

Wilco de Vries (Duke Divinity School), Love, Justice, and Forgiveness in the Context of Survivors of Child Sexual Abuse.

 

Session 2 (Thursday June 10, 19.00-20.05)

Old Testament Session

Host: Gert Kwakkel

Arie Versluis (Theologische Universiteit Apeldoorn), The Logic of Love and Old Testament Ethics.

Jaap Dekker (Theologische Universiteit Kampen), Nations as Ransom for Israel (Isaiah 43:3-4). The Logic of God’s Love in the Theology of Isaiah.

Henk de Waard (Theologische Universiteit Apeldoorn), Divine Affections. YHWH’s Love for Ephraim, according to the Prophet Jeremiah.

New Testament Session

Host: Myriam Klinker-De Klerck

Arjan van den Os (Theologische Universiteit Apeldoorn), His Love is Greater. Romans 5,1-11 in the Context of Ancient Reciprocity.

Michael Mulder (Theologische Universiteit Apeldoorn), Jealousy (zèlos) as Expression of Divine Love in Romans 10:19. An Intertextual Perspective on Salvation History.

Systematic-Theological Session

Host: Arnold Huijgen

Raymond Hausoul (Evangelisch Theologische Faculteit Leuven), Universalism and God’s Victorious Love. An Evangelical evaluation of “Evangelical Universalism”.

Aku Stephen Antobikums (Vrije Universiteit Amsterdam), Divine Omnipotence and Love in Open Theism.

Chris Baker (Biola University), Preparing the Way for God’s Love. The Logic of Love in Bonhoeffer’s Ethics.

 

Session 3 (Friday June 11, 10.45-11.50)

New Testament Session

Host: Arjan van den Os

Arco den Heijer (Theologische Universiteit Kampen), The Nature and Logic of God’s Love in Luke’s Gospel and in Acts.

Myriam Klinker-De Klerck (Theologische Universiteit Kampen), For He Has Graciously Granted You the Privilege (…) of Suffering for Him”. Honour Discourse as a Lens for Studying the Relationship Between God’s Love and the Suffering of Christians.

Systematic-Theological Session

Host: Hans Burger

Dolf te Velde (Theologische Universiteit Kampen/Evangelisch Theologische Faculteit Leuven), Predestination and the Logic of Love.

Jasper Kuik (Vrije Universiteit Amsterdam), ‘God Yields Much of Strict Justice…’. The Logic of Love in Zacharias Ursinus’ (1534-1583) Explanation of Question & Answer 11 of the Heidelberg Catechism.

 

Session 4 (Friday June 11, 13.00-14.05)

Patristic Session

Host: Arco den Heijer (Theologische Universiteit Kampen)

Chungnam Lee (Theologische Universiteit Kampen), God is Love, not Vice Versa: Sacramental Apophatism of Love.

Marten van Willigen (Theologische Universiteit Apeldoorn), Johannes Chrysostom’s Vision of the Love of God and the Love for One’s Neighbor. Illuminated from His Exegesis of Psalm 42: 1-3 and Joh. 15: 11-12.

Systematic-Theological Session

Host: Arnold Huijgen

Kinga Zeller (Christian-Albrechts-Universität Kiel), The Relevance of God’s Love for Self-Relation.

Cees-Jan Smits (Theologische Universiteit Apeldoorn), Eberhard Jüngel on the cruciform Logic of Love.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?