Steunpunt Liturgie ontwikkelt met de TU ’thuisliturgie’

Nu de kerkdiensten niet meer door kunnen gaan, is er ook behoefte aan geloofsvieringen thuis. Om een handreiking te doen aan ieder die met huisgenoten of via een digitale verbinding met anderen bijeen wil komen, gaat het Steunpunt Liturgie in samenwerking met de TU Kampen een ‘thuisliturgie’ verzorgen. De thuisliturgie zal wekelijks verschijnen en biedt de mogelijkheid om een viering in kleine kring of via digitale verbinding inhoud en vorm te geven.

Anje de Heer van het Steunpunt: ‘Naast de betrokkenheid op digitaal uitgezonden kerkdiensten, is er ook behoefte om zelf vorm te geven aan geestelijke ontmoeting, viering en gebed. Om daaraan structuur en vorm te geven, maken we deze handreiking. We bevinden ons in een volstrekt nieuwe situatie en daarbij willen we graag ondersteuning geven.’ In de handreiking staan steeds concrete suggesties, zoals een uitgewerkte vorm, liederen, teksten, gebeden, meditaties e.a.

De handreikingen krijgen de titel ‘In Mijn naam…’ mee, als verwijzing naar Matteus 18:20. De aandacht gaat speciaal ook uit naar de Stille Week en de viering van Pasen. Het Steunpunt doet dit samen met de TU Kampen. Medewerkers van de TU werken mee aan de samenstelling van deze thuisliturgie.

De handreikingen komen op de website van het Steunpunt Liturgie en op deze pagina van de website van de TU Kampen.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?