Nieuw deel TU-Bezinningsreeks: Christus in het Oude Testament

Er is een nieuw deel verschenen in de TU-Bezinningsreeks: Christus in het Oude Testament.

Henk de Jong over de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Een herdenkingsbundel gewijd aan zijn Bijbels-theologische erfenis.

Met bijdragen van Kasper de Graaf, Koert van Bekkum, Eveline van Staalduine-Sulman, Eric Peels en Jaap Dekker.

Knoop in een knoopsgat

‘Als een knoop in een knoopsgat, zo past het Nieuwe bij het Oude Testament’. Deze uitspraak typeert Henk de Jong (1932-2023), eredoctor van de Theologische Universiteit Utrecht. Veel bijbellezers verbinden de komst van Christus vooral met bekende profetieën en psalmen die rond Kerst en Pasen worden gelezen. Maar hoe laten al die verhalen over Israël en andere, soms weerbarstige, teksten uit het Oude Testament zich met het christelijk geloof verbinden?

Henk de Jong heeft er zijn levenswerk van gemaakt om te laten zien dat heel het Oude Testament zich naar Christus toe beweegt. Hij werkte zijn visie creatief uit en heeft daarmee velen geïnspireerd. Deze herdenkingsbundel is gewijd aan de bijbels-theologische erfenis van Henk de Jong.

Nooit eerder gepubliceerd

Vijf kenners van het Oude Testament wegen de waarde van zijn werk en vergelijken zijn bijbeluitleg met andere visies op Christus in het Oude Testament en met Joodse interpretaties. Ook bevat deze bundel een aantal teksten van De Jong zelf die deels niet eerder gepubliceerd zijn. Al met al een mooi palet aan bijdragen om stil te staan bij de betekenis van zijn werk of om daar nader kennis mee te maken.

Dit boek is een nieuw deel in de Bezinningsreeks. Daarin werken de Theologie Universiteit Utrecht en Buijten & Schipperheijn samen om te laten zien waar gereformeerde theologie op dit moment mee bezig is.

Nieuw deel TU-Bezinningsreeks: Christus in het Oude Testament
Goedendag, waar ben je naar op zoek?