Benoeming prof. dr. Koert van Bekkum

De Theologische Universiteit Utrecht (TUU) heeft prof. dr. Koert van Bekkum benoemd tot voltijds hoogleraar Oude Testament. Hij is de opvolger van prof. dr. Gert Kwakkel, die in 2026 met emeritaat gaat. De benoeming gaat in op 1 september 2025.

Koert van Bekkum is momenteel hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven, waar hij sinds 2018 werkzaam is, naast een deeltijdaanstelling aan de TUU. Hij studeerde aan de Theologische Universiteit Kampen en promoveerde daar in 2010 cum laude op een proefschrift over de historiografie van de vestiging van het volk Israël in Kanaän. Als predikant met een bijzondere opdracht voor theologisch onderwijs en onderzoek is hij verbonden aan de Nederlandse Gereformeerde Kerk van Amersfoort-West.

De TUU is blij met de benoeming van Van Bekkum, aldus de voorzitter van het college van bestuur Pim Boven: “Koert is een begaafd bijbelwetenschapper met grote kennis van archeologie en de geschiedenis en literatuur van het oude Nabije Oosten. Daarnaast is hij ook kenner van het neocalvinisme en onze eigen kerkelijke traditie. We zijn dankbaar voor deze stap.”

Koert van Bekkum: ‘Ik voel me zeer met de ETF Leuven verbonden. Het is een prachtige plek om te werken en ik heb er veel mogen ontvangen. Tegelijk zie ik ernaar uit vanaf najaar 2025 voltijds mee te bouwen aan de Theologische Universiteit Utrecht. De ontwikkelingen rond theologie en religiewetenschap in Nederland en de NGK-zoektocht na de fusie van 2023 dagen uit. Hoe flexibiliteit en openheid te koppelen aan theologische stabiliteit en een levende band met de traditie? Daar draag ik graag aan bij. Het is een eer daarbij in de voetsporen te mogen treden van mijn leermeester Gert Kwakkel.’

Goedendag, waar ben je naar op zoek?