Wijsgerige antropologie (2,5 EC)

Prof dr. Jan van der Stoep

In de colleges wordt een inleiding in wijsgerige antropologie geboden met aandacht voor actuele thema’s zoals persoonlijke identiteit en authenticiteit, humaniteit en waardigheid, zin en levenskunst. Bovendien is er beknopte aandacht voor ontwikkelingen in het denken over mens en wereld sinds de Verlichting, zoals dat te vinden is bij met name Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Dooyeweerd, Sartre, Foucault, Levinas en Taylor; filosoferen over de mens na ‘de dood van God’.

Leerdoelen

De student:

  1. kan belangrijke kernthema’s van de hedendaagse wijsgerige antropologie beschrijven;
  2. kan kernmomenten in de geschiedenis van de wijsgerige antropologie vanaf de Verlichting weergeven en evalueren;
  3. kan een standpunt innemen over het thema ‘mens-zijn na de dood van god’

Ingangseisen

Om mee te kunnen doen met de module moet je de propedeuse of de eerste 60 EC van je HBO-opleiding hebben voltooid of in het bezit zijn van een VWO-diploma. Aanmelden uiterlijk 26 juni 2024.

Toetsing

portfolio bestaat uit:
– Tiental korte filosofische meditaties of reflecties op thema’s hoorcolleges (of vervangende literatuurstudie); omvang 5000 woorden
– Essay over de mens na ‘de dood van God’ (omvang 3000 woorden)

Rooster

www.kiesopmaat.nl Inschrijven

Schrijf je in via Kies op Maat!

Schrijf je nu in voor één van deze vakken

Periode A: 2 sep 2024 - 8 nov 2024 (inschrijven voor 26 juni 2024)

Wil je je aanmelden voor een minor, of meer weten?

Neem contact op met onze studieadviseur: studieadvies@tuu.nl.

Arco den Heijer

Ik schrijf me in via het inschrijfformulier

Inschrijfformulier minors en losse vakken

Schrijf je in voor:

Periode A: 2 sep 2024 - 8 nov 2024 (inschrijven voor 26 juni 2024)

Periode B: 11 november 2024 t/m 20 december 2024 (inschrijven voor 18 september 2024)

Periode C: 3 februari 2025 t/m 27 april 2025 (inschrijven voor 18 december 2024)

Periode D: 22 april 2025 – 27 juni 2025 (inschrijven voor 12 februari 2025)

Goedendag, waar ben je naar op zoek?