Inleiding Medische Ethiek (2,5 EC)

Prof. dr. Stef Groenewoud, i.s.m. het Lindeboom Instituut

Ben jij student geneeskunde, gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen, of gewoon altijd al geïnteresseerd geweest in Medische Ethiek?

Dan is Inleiding Medische Ethiek misschien iets voor jou: in zes colleges gaan we in op het ontstaan van de medische ethiek als discipline, maak je kennis met medisch ethische basisprincipes, maar gaan we ook de diepte in, door na te denken over medische ethiek vanuit een christelijke levensbeschouwing. Enkele toegepaste thema’s die aan de orde komen zijn: het staken van de behandeling, mensverbetering en moreel beraad.

Studenten krijgen via deze course inzicht in en begrip van een (selectie van een) aantal theoretisch-ethisch en toegepast ethische onderwerpen, zoals:

  • inleiding tot de ethiek van de zorg, christelijke medische ethiek in historisch perspectief
  • menselijke waardigheid en waardig sterven
  • de rol van empirische kennis in de ethiek
  • rechtvaardigheidsvraagstukken en keuzes in de zorg
  • moreel beraad
  • vraagstukken rondom genderdysforie
  • de gezondheidszorg als normatieve praktijk
  • mensverbetering / human enhancement.

Onderwerpen worden deels in overleg met de studenten gekozen op basis van hun wensen / behoeften.

Leerdoelen

De student:
1. kan de christelijk-medische ethiek in een historisch kader plaatsen;
2. kan uitleggen wat de rol is van empirische kennis in de ethiek;
3. kan beschrijven welke actuele ethische vraagstukken in de gezondheidszorg een rol spelen (zoals
rondom sterven, rechtvaardigheid, genderdysforie, mensverbetering);
4. kan de functie van moreel beraad in ethische handelen uitleggen;
5. kan zijn theologisch-ethisch standpunt of opinie ten aanzien van een bepaald vraagstuk beschrijven.

Ingangseisen

Om mee te kunnen doen met deze module moet je de propedeuse of de eerste 60 EC van je HBO-opleiding hebben voltooid of in het bezit zijn van een VWO-diploma. Aanmelden uiterlijk 26 juni 2024.

Toetsing

Een lees- en reflectieverslag van de literatuur of een essay waarin de student beargumenteerd tot de
beantwoording komt van een morele vraag bij een medisch-ethisch onderwerp. max 3500 wrd

Rooster

De colleges zijn op maandagavond.

www.kiesopmaat.nl Inschrijven

Schrijf je in via Kies op Maat!

Schrijf je nu in voor één van deze vakken

Periode A: 2 sep 2024 - 8 nov 2024 (inschrijven voor 26 juni 2024)

Wil je je aanmelden voor een minor, of meer weten?

Neem contact op met onze studieadviseur: studieadvies@tuu.nl.

Arco den Heijer

Ik schrijf me in via het inschrijfformulier

Inschrijfformulier minors en losse vakken

Schrijf je in voor:

Periode A: 2 sep 2024 - 8 nov 2024 (inschrijven voor 26 juni 2024)

Periode B: 11 november 2024 t/m 20 december 2024 (inschrijven voor 18 september 2024)

Periode C: 3 februari 2025 t/m 27 april 2025 (inschrijven voor 18 december 2024)

Periode D: 22 april 2025 – 27 juni 2025 (inschrijven voor 12 februari 2025)

Goedendag, waar ben je naar op zoek?