Inleiding in de Theologie (7,5 EC)

Prof dr. Ad de Bruijne

Het vak Inleiding in de Theologie begint met de kennismaking met een kerkelijke en maatschappelijke praktijk en enkele daarin besloten liggende praktische uitdagingen. Vervolgens presenteren enkele docenten hoe deze uitdagingen geadresseerd zouden kunnen worden vanuit de centrale theologische disciplines en volgt een introductie in het eigene van de theologie en haar vakgebieden. Daarna is er aandacht voor enkele basale encyclopedische aandachtspunten: het object en de hermeneutische eenheid van de theologie; de relatie tussen theologie en resp. kerk, andere wetenschappen, samenleving, en spiritualiteit. Daarnaast geeft dit vak een eerste oriëntatie op de onderwerpen van de christelijke geloofsleer. Het gaat over vragen als: Wie is God? Hoe kunnen wij hem kennen? Wat betekent het om als mens naar Gods beeld geschapen te zijn? Je maakt kennis met belangrijke begrippen en methodes die in de Systematische Theologie gebruikt worden, en leert welke vragen en motieven de christelijke theologie bezighielden rond de vorming van de dogma’s in de Vroege Kerk.

Leerdoelen

Dit keuzevak is een combinatie van het vak Theologie voor kerk en wereld en Systematische Theologie.

De student:

  1. kan beschrijven wat het karakter van theologie als praktische wetenschap is en hoe de theologie van belang is voor kerkelijke en maatschappelijke praktijken;
  2. kan de verschillende zwaartepunten van de theologie (brongericht, traditiegericht, praktijkgericht) en de hermeneutische interactie en eenheid tussen deze beschrijven;
  3. kan basale methodologische beginselen en academische vaardigheden toepassen en heeft beginnende ervaring met de beoefening daarvan

Ingangseisen

Om mee te kunnen doen met de module Inleiding in de Theologie moet je de propedeuse of de eerste 60 EC van je HBO-opleiding hebben voltooid of in het bezit zijn van een VWO-diploma. Aanmelden uiterlijk 26 juni 2024.

Toetsing

Nog niet bekend.

Rooster

www.kiesopmaat.nl Inschrijven

Schrijf je in via Kies op Maat!

Schrijf je nu in voor één van deze vakken

Periode A: 2 sep 2024 - 8 nov 2024 (inschrijven voor 26 juni 2024)

Wil je je aanmelden voor een minor, of meer weten?

Neem contact op met onze studieadviseur: studieadvies@tuu.nl.

Arco den Heijer

Ik schrijf me in via het inschrijfformulier

Inschrijfformulier minors en losse vakken

Schrijf je in voor:

Periode A: 2 sep 2024 - 8 nov 2024 (inschrijven voor 26 juni 2024)

Periode B: 11 november 2024 t/m 20 december 2024 (inschrijven voor 18 september 2024)

Periode C: 3 februari 2025 t/m 27 april 2025 (inschrijven voor 18 december 2024)

Periode D: 22 april 2025 – 27 juni 2025 (inschrijven voor 12 februari 2025)

Goedendag, waar ben je naar op zoek?