Inleiding filosofie (5 EC)

Prof. dr. Jan van der Stoep

In de colleges worden hoofdlijnen van de geschiedenis van de westerse filosofie geschetst met speciale aandacht voor een aantal ‘grote’ filosofen zoals Plato, Aristoteles, Thomas van Aquino, Descartes, Kant, Nietzsche, Heidegger en Nussbaum. Daarbij wordt zowel ingegaan op de kenleer als de praktische filosofie. Speciale aandacht wordt besteed aan thema’s die theologisch relevant zijn en te maken hebben met de relatie tussen geloof en denken. Tevens leren studenten om belangrijke inzichten uit de filosofie toe te passen op actuele dilemma’s en vraagstukken.

Werkvormen

Hoorcolleges, werkcolleges met verwerkingsvragen, literatuurstudie

Studielast

Contacturen: 6x4u = 24 uur

Literatuur (zelfstudie): 72 uur

Essay: 44 uur

Toetsing

– Schriftelijk tentamen (50 %)

– Essay; omvang 2500 woorden (50 %)

Voor beide onderdelen moet een voldoende worden behaald.

Ingangseisen

Om mee te kunnen doen met de module Inleiding filosofie (5 EC) moet je de propedeuse of de eerste 60 EC van je HBO-opleiding hebben voltooid of in het bezit zijn van een VWO-diploma.

Rooster

 

www.kiesopmaat.nl Inschrijven

Schrijf je in via Kies op Maat!

Schrijf je nu in voor één van deze vakken

Periode C: 3 februari 2025 t/m 27 april 2025 (inschrijven voor 18 december 2024)

Wil je je aanmelden voor een minor of keuzevak, of meer weten?

Neem contact op met onze studieadviseur: studieadvies@tuu.nl.

Ik schrijf me in via het inschrijfformulier

Inschrijfformulier minors en losse vakken

Schrijf je in voor:

Periode B: 11 november 2024 t/m 20 december 2024 (inschrijven voor 18 september 2024)

Periode C: 3 februari 2025 t/m 27 april 2025 (inschrijven voor 18 december 2024)

Periode D: 22 april 2025 – 27 juni 2025 (inschrijven voor 12 februari 2025)

Keuzevakken - Inschrijving (nog) gesloten:

Periode A: 2 sep 2024 - 8 nov 2024 (inschrijving gesloten)

Goedendag, waar ben je naar op zoek?