Filosofische hermeneutiek (2,5 EC)

prof. dr. Jan van der Stoep

In de colleges wordt een inleiding in de filosofische hermeneutiek geboden en nagedacht over de vraag in hoeverre deze filosofische inzichten een goede theologieboefening kunnen ondersteunen.

Wat leren filosofen als Schleiermacher, Dilthey, Gadamer, Ricoeur en Derrida ons over hoe we teksten lezen en moeten lezen? En hoe moet je je tot inzichten die deze denkers aanreiken verhouden?

Leerdoelen

De student:

1. kan de kenmerkende filosofisch-hermeneutische inzichten weergeven van Schleiermacher, Dilthey, Gadamer, Ricœur en Derrida (ET 1,4)

2. kan reflecteren op de vraag in hoeverre filosofisch hermeneutische inzichte posities in de theologie kunnen verhelderen (ET 1,4).

Vakinhoud

In de colleges wordt een inleiding in de filosofische hermeneutiek geboden en nagedacht over de vraag in hoeverre deze filosofische inzichten een goede theologieboefening kunnen ondersteunen. Wat leren filosofen als Schleiermacher, Dilthey, Gadamer, Ricoeur en Derrida ons over hoe we teksten lezen en moeten lezen? En hoe moet je je tot inzichten die deze denkers aanreiken verhouden?

Werkvormen

Hoor- en werkcolleges; zelf- en literatuurstudie; groepswerk en presentaties. Op basis van de college-inhouden en literatuurstudie reflecteren studenten op de vraag in hoeverre filosofisch hermeneutische inzichten posities in de theologie kunnen verhelderen. Resultaten hiervan worden gepresenteerd en voorzien van kritische (at-random) oppositie.

Studielast

Contacturen: 6×2 cu

Collegevoorbereiding: literatuur 5u + groepswerk en presentatie voorbereiden 7u; totaal 12 uur

Zelfstudie: literatuur 25u + portfolio 21u; totaal 46 uur

Toetsing

Portfolio bestaat uit:

– leesverslagen waarin de belangrijkste filosofisch hermeneutische inzichten van Schleiermacher, Dilthey, Gadamer, Ricœur en Derrida worden beschreven (3000 woorden)

– een reflectie op de stof waarin je een eigen visie ontwikkelt op wat je geleerd hebt en op wat filosofische hermeneutiek voor de theologiebeoefening zou kunnen betekenen (1500 woorden

Rooster

Schrijf je in voor:

Periode B: 11 november 2024 t/m 20 december 2024 (inschrijven voor 18 september 2024)

Periode C: 3 februari 2025 t/m 27 april 2025 (inschrijven voor 18 december 2024)

Periode D: 22 april 2025 – 27 juni 2025 (inschrijven voor 12 februari 2025)

Keuzevakken - Inschrijving (nog) gesloten:

Periode A: 2 sep 2024 - 8 nov 2024 (inschrijving gesloten)

Goedendag, waar ben je naar op zoek?