Inleiding Christelijke Filosofie (5 of 7,5 EC)

Prof. dr. Jan van der Stoep, e.a.

Hoe verhouden geloof en wetenschap zich tot elkaar? Kunnen we het bestaan van God bewijzen? Hebben dieren rechten? Zijn mensen meer dan hun brein? Hoe ver mag de overheid doordringen in de persoonlijke leefsfeer van mensen? Kan een robot goede zorg verlenen? In de colleges worden aan de hand van (primaire) teksten enkele karakteristieke filosofische opvattingen en zienswijzen van de christelijke filosofie in de traditie van Dooyeweerd, Vollenhoven, Plantinga e.a. besproken en in verband gebracht met actuele filosofische thema’s en debatten. Na een algemene introductie in de filosofie van Dooyeweerd wordt een aantal richtingen besproken waarin christelijke filosofie vruchtbaar is gemaakt: wijsgerige antropologie, sociale filosofie, cultuurfilosofie, reformed epistemology.

Werkvormen

Hoor-, instructie en werkcolleges; zelf- en literatuurstudie. Naast het volgen van een basis traject van 140 uur (5 EC) is er de mogelijkheid voor een extra aanvullend traject van 70 uur (2,5 EC).

Ingangseisen

Om mee te kunnen doen met deze module moet je de propedeuse of de eerste 60 EC van je HBO-opleiding hebben voltooid of in het bezit zijn van een VWO-diploma. Deze colleges geven een inleiding in christelijke filosofie. Je volgt de colleges in Utrecht: Plompetorengracht 3. Studenten van andere universiteiten kunnen dit vak gratis volgen. Andere belangstellenden betalen 137,50 euro per EC. Wil je meer weten over de inhoud van Inleiding Christelijke filosofie (5 of 7,5 EC)? Stuur een mailtje naar Ieke Haarsma: idhaarsma@tuu.nl. Heb je vragen over de inschrijvingsprocedure? Stel je vraag aan Ankie Sinnema.

Toetsing

Het traject van 5 EC wordt getoetst met een essay van 6 à 8 pagina’s (3000 à 4000 woorden); het traject van 7,5 EC wordt getoetst met een essay van 10 à 12 (5000 à 6000 woorden).

Rooster

www.kiesopmaat.nl Inschrijven

Schrijf je in via Kies op Maat!

Wil je je aanmelden voor een minor, of meer weten?

Neem contact op met onze studieadviseur: studieadvies@tuu.nl.

Ik schrijf me in via het inschrijfformulier

Inschrijfformulier minors en losse vakken

Schrijf je in voor:

Periode B: 11 november 2024 t/m 20 december 2024 (inschrijven voor 18 september 2024)

Periode C: 3 februari 2025 t/m 27 april 2025 (inschrijven voor 18 december 2024)

Periode D: 22 april 2025 – 27 juni 2025 (inschrijven voor 12 februari 2025)

Keuzevakken - Inschrijving (nog) gesloten:

Periode A: 2 sep 2024 - 8 nov 2024 (inschrijving gesloten)

Goedendag, waar ben je naar op zoek?