Christelijke denkers over samenleving en ethiek (15 EC)

Prof. dr. Roel Kuiper, e.a.

In de minor Christelijke denkers over samenleving en ethiek bezinnen we ons vanuit theologische, filosofische en historische kaders op het gedachtengoed van invloedrijke christelijke denkers op de terreinen van samenleving en/of (sociale) ethiek. Daarbij ligt een accent op de traditie van het neocalvinisme en de interactie tussen deze traditie en alternatieve posities. Je betreedt het themaveld wordt vanuit drie invalshoeken.

  • A een inleiding op en een gezamenlijke en persoonlijke lezing van primaire auteurs en hun visie op de samenleving
  • B een selectie van urgente en/of belangrijke (sociaal-) ethische thema’s waarbij telkens het concept van minstens één vooraanstaand ethicus betrokken wordt
  • C een historische inleiding op en inkadering van A en B

Deze minor staat in relatie tot de onderzoeksgroep NRI (Neocalvinism Research Institute). Waar mogelijk leggen we verbinding met daarbinnen lopend onderzoek.

Met deze minor, aangevuld met de premaster aanvullingsminor en in sommige gevallen een bachelorproef, kan je vervolgens doorstromen naar de Master Identiteit, Ethiek en Samenleving of Church and Mission in the West.

Ingangseisen

Om mee te kunnen doen met deze minor moet je de propedeuse of de eerste 60 EC van je HBO-opleiding hebben voltooid of in het bezit zijn van een VWO-diploma.

Inschrijven

Wil je je aanmelden voor een minor, of meer weten? Neem dan contact op met de studieadviseur: studieadvies@tuu.nl. Inschrijven voor de minor Christelijke denkers over samenleving en ethiek kan tot 1 oktober. Na deze datum kijken we hoeveel aanmeldingen er voor elke minor zijn. Een minor gaat uiteindelijk door bij minimaal 4 studenten. De premaster als minor gaat altijd door.

HBO-studenten die zich willen aanmelden voor een keuzevak of minor verzoeken wij dat via de website Kies op maat te doen.

Rooster

www.kiesopmaat.nl Inschrijven

Schrijf je in via Kies op Maat!

Schrijf je nu in voor één van deze vakken

Periode B: 11 november 2024 t/m 20 december 2024 (inschrijven voor 18 september 2024)

Wil je je aanmelden voor een minor, of meer weten?

Neem contact op met onze studieadviseur Elizabeth Blokland: studieadvies@tuu.nl.

Elizabeth Blokland

Ik schrijf me in via het inschrijfformulier

Inschrijfformulier minors en losse vakken

Schrijf je in voor:

Periode A: 2 sep 2024 - 8 nov 2024 (inschrijven voor 26 juni 2024)

Periode B: 11 november 2024 t/m 20 december 2024 (inschrijven voor 18 september 2024)

Periode C: 3 februari 2025 t/m 27 april 2025 (inschrijven voor 18 december 2024)

Periode D: 22 april 2025 – 27 juni 2025 (inschrijven voor 12 februari 2025)

Goedendag, waar ben je naar op zoek?