Bijbels Hebreeuws (7,5 EC)

Dr. Wolter Rose

הַלְלוּ־יָהּ (halelūyā)

Zonder dat je het weet ken je al een beetje Hebreeuws. Denk aan het woord dat hier boven staat: “Halleluja”, misschien wel het belangrijkste woord in het boek van de Psalmen. Het is even wennen, een taal met onbekende lettertekens die ook nog eens van rechts naar links geschreven worden.

Houd vol, en er gaat een wereld voor je open. Ervaar de cadans van de levensechte verhalen in bijvoorbeeld Genesis, proef de schoonheid en zeggingskracht van de poëzie in liederen, wijsheids- en profetische teksten. Ontdek dat zelfs een op het eerste gezicht saai onderwerp als werkwoordsvormen nieuwe perspectieven opent op het begrijpen van een Psalm.

Sommige mensen storten zich na hun pensioen op de studie van de Hebreeuwse taal. Beter laat dan nooit. Maar je kunt ook nu al beginnen, vijftig jaar eerder! Al was het alleen maar om te voorkomen dat je na het zetten van een Hebreeuwse tattoo ontdekt dat de letters op je arm van links naar rechts geschreven staan

Leerdoelen

De student:

  1. kan grammaticale basisbegrippen vruchtbaar toepassen bij de taalverwerving van het Bijbels Hebreeuws;
  2. kan op basis van zijn verworven kennis van klankleer en schrift van het Bijbels Hebreeuws teksten voorlezen en in transcriptie weergeven;
  3. kan de verschillende manieren waarop naamwoorden verbonden kunnen worden met andere naamwoorden en woorden van andere morfologische categorieën onderscheiden;
  4. kan eenvoudige zinnen vertalen;
  5. kan de betekenis geven van woorden uit een elementaire woordenschat in het Nederlands

Toetsing

Schriftelijk tentamen en participatie

Rooster

www.kiesopmaat.nl Inschrijven

Schrijf je in via Kies op Maat!

Schrijf je nu in voor één van deze vakken

Periode B: 11 november 2024 t/m 20 december 2024 (inschrijven voor 18 september 2024)

Wil je je aanmelden voor een minor, of meer weten?

Neem contact op met onze studieadviseur Elizabeth Blokland: studieadvies@tuu.nl.

Elizabeth Blokland

Ik schrijf me in via het inschrijfformulier

Inschrijfformulier minors en losse vakken

Schrijf je in voor:

Periode A: 2 sep 2024 - 8 nov 2024 (inschrijven voor 26 juni 2024)

Periode B: 11 november 2024 t/m 20 december 2024 (inschrijven voor 18 september 2024)

Periode C: 3 februari 2025 t/m 27 april 2025 (inschrijven voor 18 december 2024)

Periode D: 22 april 2025 – 27 juni 2025 (inschrijven voor 12 februari 2025)

Goedendag, waar ben je naar op zoek?