TU-Bezinningsreeks

De TU-Bezinningsreeks presenteert theologische onderzoeksresultaten uit Utrecht aan een breed publiek, vooral predikanten en geïnteresseerde gemeenteleden. Deze reeks wordt (vanaf deel 19) uitgegeven door Buijten & Schipperheijn. De reeks werd tot en met deel 18 gerealiseerd in samenwerking met uitgeverij De Vuurbaak te Barneveld. Van al deze titels kunt u een leesfragment downloaden op de website van Buijten & Schipperheijn.

Hier ziet u een lijst met verschenen titels in de TU-Bezinningsreeks met beknopte informatie. Sommige zijn leverbaar als digitale uitgave (pdf).

Nieuwste uitgave: Christus in het Oude Testament

‘Als een knoop in een knoopsgat, zo past het Nieuwe bij het Oude Testament.’ Deze uitspraak typeert Henk de Jong (1932-2023), eredoctor van de Theologische Universiteit Utrecht. Veel bijbellezers verbinden de komst van Christus vooral met bekende profetieën en psalmen die rond Kerst en Pasen worden gelezen. Maar hoe laten al die verhalen over Israël en andere, soms weerbarstige, teksten uit het Oude Testament zich met het christelijk geloof verbinden? Henk de Jong heeft er zijn levenswerk van gemaakt om te laten zien dat heel het Oude Testament zich naar Christus toe beweegt. Hij werkte zijn visie creatief uit en heeft daarmee velen geïnspireerd.

Deze herdenkingsbundel is gewijd aan de bijbels-theologische erfenis van Henk de Jong. Vijf kenners van het Oude Testament wegen de waarde van zijn werk en vergelijken zijn bijbeluitleg met andere visies op Christus in het Oude Testament en met Joodse interpretaties. Ook bevat deze bundel een aantal teksten van De Jong zelf die deels niet eerder gepubliceerd zijn. Al met al een mooi palet aan bijdragen om stil te staan bij de betekenis van zijn werk of om daar nader kennis mee te maken.

Via deze link kunt u deze uitgave aanschaffen.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?