Symposium over ‘Vrede op aarde’, het nieuwste boek van Stefan Paas

Datum
1 december 2023
Het christelijk geloof vertelt een verhaal van bevrijding, redding, goed nieuws – kortom, ‘heil’. Maar wat is dit goede nieuws vandaag, in de wereld van nu? Stefan Paas’ nieuwste boek Vrede op aarde biedt kritisch zelfonderzoek van het christendom en perspectieven op heil. Op 1 december (15:00-17:00) gaat hij erover in gesprek met Beatrice de Graaf, Hans Schaeffer, Don Ceder en Miranda Klaver. Het symposium vindt plaats in de Rialto VU Zaal 4, De Boelelaan 1111, Amsterdam.

De Vrije Universiteit, Theologische Universiteit Utrecht en KokBoekencentrum nodigen je van harte uit om erbij te zijn.


‘Nooit was er meer behoefte aan goed nieuws’

In Vrede op aarde betoogt Stefan Paas dat de crisis van het christendom in het Westen niet zozeer ligt in krimp en vergrijzing, maar in het verlies van een overtuigend en aantrekkelijk verhaal van heil.

“De samenleving lijkt vast te lopen. We zijn in het Westen aan het eind beland van een lange periode waarin de wereld werd veroverd, de schepping naar hartenlust werd geëxploiteerd en we ons bevrijdden uit tradities en gemeenschappen. Nooit was er meer behoefte aan goed nieuws. Maar tegelijk is het christendom deel van het probleem. Om een verhaal van heil te kunnen vertellen in een samenleving die worstelt met koloniale schuld, de verwoesting van de planeet, en met groeiende polarisatie, is het nodig dat het christendom zichzelf kritisch onderzoekt. Dit is mijn uitnodiging om het gesprek te beginnen over ‘heil’ in de wereld van nu.”

Betekenis, hoop en bezieling

“Dat gesprek is ongelooflijk belangrijk,” zegt Paas. “Daarom ben ik zo blij dat Beatrice, Miranda, Hans en Don een reactie willen geven. Zij zijn allemaal op verschillende manieren betrokken bij de samenleving – vanuit wetenschap, kerk en politiek. Samen gaan we praten over heil, redding, goed nieuws, evangelie in de wereld van nu. Ik hoop dat het anderen zal inspireren om het gesprek te voeren over onze diepste bronnen en dat het harten zal verbinden.”

Praktische informatie en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op 1 december op de VU in Amsterdam. Het adres is De Boelelaan 1111. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Stuur een mailtje naar registration.expertisecentrum.frt@vu.nl om je aan te melden. Toegang is gratis, maar wacht niet te lang want het aantal plaatsen is beperkt.

Na afloop kun je in de foyer een drankje drinken met de sprekers.

Sprekers

Beatrice de Graaf

Hoogleraar internationale en politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Als er iets ver van ons af staat deze dagen is het ‘heil voor de wereld’. En wereldvrede, dat lijkt al helemaal iets voor Miss Universe verkiezingen, net zo achterhaald en naïef. En toch is het zowel urgent als onvermijdelijk om ons over de vraag naar heil en vrede te buigen. En wel theologisch. Wat betekent het anno nu om als christen te getuigen over de opgestane Christus? Stefan Paas komt als theoloog met een opmerkelijk en revolutionair antwoord: begin niet met dogmatiek, begin niet eens met moraal of met de bijbel, maar begin op de ‘dode plaatsen’. Daar waar oorlog is, geweld en depressie heerst en mensen met hun rug naar de muur staan, daar kunnen we verlossing lichamelijk voelen. Hoe dat werkt, wat dat is en met je doet, dat beschrijft Paas in een even persoonlijk als meeslepend relaas dat ik ademloos uitlas, tot aan de laatste pagina aan toe. 

Hans Schaeffer

Hoogleraar Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit Utrecht en verbonden aan het Centre for Church and Mission in the West.

De sprakeloosheid in onze tijd over ‘heil’ vraagt om reflectie. Er is immers nog steeds behoefte aan heil en zingeving. Vanuit het Centre for Church and Mission in the West (TU Utrecht) is een onderzoeksprogramma naar dit onderwerp gestart. Dit boek stelt iedereen die vanuit christelijke motivatie werkt in deze wereld de vraag: Hoe heb ik heil ontvangen? Waar zie ik zelf God aan het werk? Paas benadrukt de belichaming van heil, juist op plaatsen van onrecht en machteloosheid, in gemeenschappen van vrede. Deze gemeenschappen bestaan. Hun worsteling, veerkracht en hoop wil ik delen. Dat is voor mij kerkvernieuwing.

Miranda Klaver

Hoogleraar antropologie van religie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

In een tijd waar het christendom zijn betekenis verliest zoekt Paas antwoord op de vraag waarom je wel of niet christen zou willen zijn. Verrassend is dat Paas niet in de eerste plaats te rade gaat bij de theologie, maar op antropologische wijze zoekt naar een perspectief van onderaf, dicht bij de ervaringen van gelovigen. Door deze te verbinden met actuele maatschappelijke vragen toont hij vlijmscherp het theologisch tekort van het westers protestantisme. Met een pleidooi voor de breedte van de christelijke traditie biedt Paas een prikkelend en hoopvol perspectief, niet alleen voor de kerk maar ook voor een samenleving die zoekt naar een gedeeld verhaal en nieuwe vormen van zin en verbondenheid.

Foto: Nathalie van der Straten

Goedendag, waar ben je naar op zoek?