Symposium ‘Honderdmaal Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis’

Datum
13 september 2024
Tijd
15:00
Locatie
Theologische Universiteit Utrecht

Graag nodigen het Archief- en Documentatiecentrum en de redactie van het Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis u uit voor het symposium ‘Honderdmaal Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis’ naar aanleiding van de verschijning van het honderdste nummer.

Het symposium vindt plaats op vrijdag 13 september 2024 in de Augustinuszaal van de Theologische Universiteit Utrecht, Plompetorengracht 3 te Utrecht, en vangt aan om 15 uur.

Programma

15.00 Opening door George Harinck, voorzitter van de redactie van DNK en directeur van het ADC
15.10 Dr. Rolf van der Woude, ‘Werkelijke affiniteit als voorwaarde voor historisch onderzoek.’ Honderdmaal Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis
15.40 Dr. Joep van Gennip, Annoteren tussen kerken, kruizen en kapittels. Het (katholieke) landschap van kerkhistorische tijdschriften in Nederland en de bijdrage van het DNK daaraan
16.10 Prof. dr. Sabine Hiebsch, Kerkhistorische tijdschriften: een Europees perspectief
16.45 Receptie

U kunt zich tot 8 september a.s. voor de bijeenkomst aanmelden via info@adckampen.nl of 038 44 717 30, onder vermelding van uw naam.

De toegang tot het symposium ‘Honderdmaal Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis’ is gratis. DNK nummer honderd is raadpleegbaar op:

https://www.aup-online.com/content/journals/09237771/browse

Goedendag, waar ben je naar op zoek?