Roepingenzondag

Datum
31 januari 2020

Jaarlijks initieert de NGP een roepingenzondag, vanaf 2020 samen met de TU Kampen. Graag willen we de aandacht vragen voor ‘roepingen’ in de kerken. Iedereen kan geroepen zijn tot een bepaalde taak. Dat kan wel eens een last zijn maar het kan ook vreugde en voldoening bieden. Iemand kan ook geroepen worden tot het ambt van predikant.

Het is goed als er speciaal voor ambtsdragers, predikanten en theologiestudenten in opleiding voorbede plaatsvindt. Ook kan kan er worden gecollecteerd voor de predikantenopleiding en kan de preek op roepingenzondag worden gewijd aan onze roeping in Gods Koninkrijk. Kijk hier voor meer informatie

Goedendag, waar ben je naar op zoek?