Palmpasen: Twee mooie en bemoedigende webinars en een live concert

Datum
26 maart 2021

Klagen en juichen in een stille veertigdagentijd

De zoekende en treurende muziek in de veertigdagentijd. Een uitbundig hosanna met palmpasen. Verwarde en verwachtende muziek in de stille week. En dan langs de Via Dolorosa en het Erbarme Dich naar de stilte op Goede Vrijdag. Misschien nog onderstreept door een eenzame viool. Maar na drie dagen schallen de trompetten. Jezus is opgestaan!

Na een jaar corona, waarin velen van ons amper een kerk bezocht hebben is het verlangen om samen Pasen te vieren misschien wel extra groot. Nog een Pasen zonder juichende tonen… Daar zien we tegenop. Daarom bedachten we samen met The Psalm Project een mooie manier om met elkaar toch te genieten van Paasmuziek én van de achtergronden achter deze teksten en muziek. Hoe? Door middel van een concert en twee webinars:

  1. Webinar ‘Psalmpasen’ Met de Psalmen op weg naar Pasen26 maart 2021 19.30-21.00 uur, via Zoom
  2. Releaseconcert Kyrie31 maart 20:00 uur, via een livestream
  3. Webinar ‘Niets nieuws?’ Oude liturgie in een nieuw jasje:17 mei 19:30-21.00 uur, via Zoom

 

WEBINAR ‘PSALMPASEN’ 

Met de Psalmen op weg naar Pasen
Tijdens dit Webinar vertelt Wolter Rose over de beweging van klacht naar lofprijzing die je in het Psalmenboek zien kunt. De bandleden van The Psalm Project vertellen over hun relatie tot de psalmen en nemen je mee op een muzikale reis door de psalmen. In deze reis staat het Paasevangelie centraal. Het verdriet, het klagen en lijden in de veertigdagentijd loopt uit op het ontzagwekkende wonder van Pasen. We nemen je mee door de Psalmen en zoomen in op Psalm 42 en 43. Hoe helpen deze teksten en muziek ons om het Paasevangelie in dit bijzondere jaar te belijden en uit te zingen?

WEBINAR ‘NIETS NIEUWS?’

Oude liturgie in een nieuw jasje 
In dit webinar nemen de bandleden van The Psalm Project en Hans Schaeffer (hoogleraar Praktische theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen) je mee door de onderdelen van een klassieke ordinarium-liturgie.  Waarom zijn het deze zes onderdelen Kyrie (Heer, ontferm U), Sanctus (Heilig, heilig, heilig), Gloria, Credo (Dank U, voor het Leven) en Agnus Dei (Waardig is het Lam) die door de eeuwen heen in allerlei vormen weer terug blijven keren? Een muzikale zoektocht vanaf de Gregoriaanse tijd tot aan hedendaagse worshipsongs.

Meer informatie en aanmelden?

www.weetwatjegelooft.nl/psalmpasen

Goedendag, waar ben je naar op zoek?